Vistas de página en total

miércoles, 15 de junio de 2011

DELEGACION SHIN SHU KAN (VIAJE A OKINAWA 2011)

Hombu Doyo comunica que la delegación Shin Shu Kan Karate-Do y Kobudo Argentina estará integrada por:
  1. Maestro González Ceballos 9º Dan Hanshi (Córdoba)
  2. Sensei Ruben Moreno 7º Dan Kyoshi (La Pampa)
  3. Sensei Roberto Miyashiro 6º Dan (Chubut)
  4. Sensei Adrian Sanchez 6º Dan (Córdoba)
  5. Sensei Asadur Lemseyan 6º Dan (Salta)
  6. Sensei Abel Rosales 6º Dan (Córdoba)
  7. Sensei Rául Ahumada 5º Dan (Córdoba)
  8. Profesor Diego Ziegler 4º Dan (Capital Federal)

martes, 7 de junio de 2011

KATAS KOBUDO SHIN SHU KAN

Nunchaku:

- Maezato no nunchaku

- Nunchaku samban

- Nunchaku kihonkataBo:

- Oshiro no kun

- Ufugusuku no kun

- Chikin bo

- Chouno kun sho

- Chouno kun dai

- Sushi no kun

- Sakugawa dai ni
Eku:

- Eku no kata
Tonfa:

- Tunkua ichi ban

- Tunkua ni banSai:

- Chihara no sai

- Akamine no sai

- Sai dai ichi

- Sai dai niKama:

- Kama kihon kata

- Kama dai ichi

- Kama dai ni